home

Disclaimer voor www.computer-service-flevoland.nl

 

 

Algemeen

 

Computer Service Flevoland (Kamer van Koophandel 53458133), hierna te noemen CSF, verleent u hierbij toegang tot www.computer-service-flevoland.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

CSF behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

 

CSF spant zich in om de inhoud van www.computer-service-flevoland.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.

Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.computer-service-flevoland.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met CSF.

 

Auteursrechten

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij CSF.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CSF, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.